Miriam Idema is bedrijfs- en bestuurskundige. Ze studeerde aan de Universiteit Twente in Enschede en aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Miriam Idema was achtereenvolgens werkzaam bij Vreelandgroep Organisatie-adviseurs en bij The Children's Hospital in Denver USA. Als Information analyst en manager management resources was zij in dit ziekenhuis onder andere verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van accurate en zinvolle managementinformatie, het doen van organisatie-onderzoek en het geven van organisatie-advies. Sinds 2004 heeft Miriam Idema haar eigen adviesbureau met als belangrijkste werkveld de gezondheidszorg.

Miriam Idema heeft een brede kennis van de gezondheidszorg (met name de ziekenhuiszorg) en ervaring op verschillende terreinen. Een kort overzicht:
* Vraagstukken die een kwantitatieve achtergrond hebben (benchmarking, manpowerplanning, logistieke (plannings) vraagstukken, doorlichting van administratieve organisaties, capaciteits-/productiviteits-/efficiency analyses.
* Doorlichting van en herontwerp/herinrichting van bedrijfsprocessen.
* Strategische beleidsvorming, organisatieonderzoek en -ontwikkeling.
* Fusie- en integratieprocessen.
* Project- en interimmanagement.
* Coaching en begeleiding van groepen.
* Ontwerp van elektronische gegevensbestanden en websites ten behoeve van bijvoorbeeld logistieke analyses, benchmark, productiviteit/efficiency analyses.

Op de expertisepagina vindt u voorbeelden van de expertisegebieden van MIConsult.

big_promo

Een aantal jaar werken in het buitenland zorgt voor een kritische en vooral frisse blik op de vraagstukken die in Nederland spelen.

Meer informatie

Voor een meer uitgebreid curriculum vitae, een toelichting op de expertise van Miriam Idema of een overzicht van de (meest recent) uitgevoerde opdrachten kunt u altijd contact opnemen met MIConsult. Via dit mailadres kunt u ook uw vragen stellen of het verzoek doen om een afspraak te maken.