Welkom bij MIConsult. MIConsult is een organisatie-adviesbureau, gevestigd in Varsseveld en opgericht in 2004. Met voornamelijk de gezondheidszorg als werkveld en een breed expertisegebied, ondersteunt Miriam Idema u graag bij vragen die u heeft. MIConsult nodigt u van harte uit rond te kijken op deze website. Als u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen met MIConsult.

promo1

Waarom MIConsult?

Miriam Idema werkt vanuit de gedrevenheid een ziekenhuisorganisatie een efficient lopende organisatie te laten zijn. Met aandacht voor het werkplezier van iedereen die een bijdrage levert aan de organisatie. En met oog voor de patienten. Een tevreden patient die kwalitatief goede zorg heeft gekregen in een organisatie die (financieel) gezond is, waar werkprocessen vloeiend (lees: effectief) verlopen en waar iedereen met plezier naar zijn werk gaat: dat is de uitdaging!
Met kleine projecten en maatregelen zijn vaak grote resultaten te behalen. Stapje voor stapje werken naar verbetering. En geen zachte heelmeesters maar doorpakken als dat nodig is.

Een aanpak op maat

Als u geinteresseerd bent in de inzet van MIConsult of wanneer u wilt kennis maken en mogelijkheden verkennen, maakt Miriam Idema graag een afspraak. In dit eerste gesprek kunt u uw vraagstelling uiteenzetten en zal Miriam toelichten of en hoe ze een bijdrage kan leveren. Naar aanleiding van dit gesprek zal Miriam haar inzet en aanpak beschrijven in een plan van aanpak en offerte.

Als het plan van aanpak en de offerte u aanspreekt gaat MIConsult aan de slag. Bij voorkeur samen met medewerkers vanuit uw organisatie. Met oog voor het creeren van draagvlak. En met een kritische houding ten opzichte van de werkprocessen die verandering behoeven. Zoals Miriam anderen graag een spiegel voorhoudt van hun functioneren, zo ontvangt Miriam ook graag feedback. Samen toewerken naar het beste resultaat in een sfeer waarin iedereen met respect voor elkaar kan zeggen waar het op staat en waarin slagvaardig vooruitgang wordt geboekt. En waarbij er ruimte is om (kleine) successen te vieren. Dat kenmerkt de aanpak van MIConsult.

big_promo

De gezondheidszorg is het boeiendste werkveld dat er is: afhankelijke maar ook mondige patienten, eigenwijze professionals (artsen en verpleegkundigen) en de organisatie eromheen als noodzakelijk kwaad. Dit vraagt laveren en politieke sensitiviteit. MIConsult kan dat!